X VE Y KUŞAĞI ÖĞRETMENLERİNİN GEOMETRİ-ÖLÇME ALANINDAKİ AKIL YÜRÜTME, FARKINDALIKLAR VE ÜSTBİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-CİLT 4 SAYI 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-16 09:45:09.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 146-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada X ve Y kuşağı ortaokul matematik öğretmenlerinden Z kuşağı öğrencilerine geometri ve ölçme aktarımında öğretmenlerin akıl yürütme becerilerini, farkındalıklarını ve üstbilişsel düşünme becerilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma durum çalışması şeklinde tasarlanmış ve veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya X kuşağında 40, Y kuşağında 52, toplam 92 (51 kadın, 41 erkek) ortaokul matematik öğretmeni katılmıştır. Araştırmadan ortaokul matematik öğretmenlerinin akıl yürütme becerilerin kuşaklar arasında farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğretmenlerin geometrik şekil ve cisim kavramları arasındaki fark ve geometrik şekilleri çizerken gerekli olan ayrıt sayısı noktalarındaki farkındalıklarının kuşaklara göre farklılaştığı elde edilen bir diğer sonuçtur. Ayrıca öğretmenlerin üst bilişsel becerileri kuşaklara göre bazı noktalarda benzerlik gösterirken bazı noktalarda farklılaşmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyses the reasoning, awareness, and metacognitive thinking skills of middle school geometry teachers from Generations X and Y in transferring mathematics to Generation Z. The study is designed as a case study, and the content is analyzed using the content analysis method. 40 middle school teachers from Generation X, 52 middle school teachers from Generation Y, 92 teachers in total (51 females, 41 males), participated in the study.  The study results show that the reasoning skills of middle school teachers differ among the generations. Another result of the study is that the awareness of teachers of the difference between the concepts of geometric shapes and objects as well as the awareness of the number of edges required when drawing geometric shapes differ from generation to generation. In addition, while the metacognitive skills of teachers were similar in some points according to the generations, the metacognitive skills of teachers differed in some points.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics