DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN ANNELERE YÖNELİK GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA OTURUMLARININ, ANNELERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-06 10:46:03.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 65-92
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Bu araştırma, ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Mersin’e gelen okul öncesi dönemde çocuğu olan annelere uygulanan etkileşim temelli grupla psikolojik danışma oturumlarının, annelerin psikolojik dayanıklılık düzeylerine etkisini incelemek amacı ile yapılan deneysel bir çalışmadır. Araştırma Mersin Yenişehir ilçesinde (Şehit Abdullah Tayyip Anaokulunda) öğrencisi olan deprem bölgesinden gelen, ön testlerinde yer alan “Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nden” düşük puan alan, toplam 20 anneyle (10 deney-10 kontrol grubu) yürütülmüştür. “Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” alınan puanlara göre oluşturulan deney grubuna (n=10) Arıcı ve Kaya (2021) tarafından geliştirilen sekiz oturumluk TYSADP temel alınarak oluşturulan grupla psikolojik danışma uygulanmıştır. Kontrol grubuna (n=10) ise hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Tüm katılımcılara program öncesi, sonrasında psikolojik dayanıklılık ölçeği uygulanarak, grup oturumlarının etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde,  deney  ve  kontrol  grubunun  psikolojik dayanıklılık  düzeylerini karşılaştırmak  ve  grupların  ön  test-son  test  puanları  arasında  fark  olup  olmadığını belirlemek amacıyla t testi analizi yapılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında, .05 anlamlılık düzeyi kriter olarak alınmıştır.

 

Keywords

Abstract

 

This research is an experimental study conducted to examine the effect of interaction-based group counseling sessions applied to mothers with preschool children who came to Mersin after the Kahramanmaraş-centered earthquakes on February 6, 2023 in our country, on their psychological resilience. The research was conducted with a total of 20 mothers (10 in the experimental group and 10 in the control group) from the earthquake region who had children enrolled in the Şehit Abdullah Tayyip Kindergarten in the Yenişehir district of Mersin and scored low on the “Psychological Resilience Scale for Adults” in their pretests. The experimental group (n = 10), formed based on the scores obtained from the “Psychological Resilience Scale for Adults,” participated in group counseling sessions conducted based on the eight-session “Family Resilience Program with Traumatic Grief” developed by Kaya and Arıcı (2021). However, the control group (n =10) did not participate in any intervention. All participants were assessed using the psychological resilience scale before and after the program to examine the effect of group sessions. To analyze the research data, t-test analysis was conducted to compare the psychological resilience levels of the experimental and control groups and determine if there were any differences between the pretest and posttest scores of the groups. In interpreting the results, a significance level of .05 was used as the criterion.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics