EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE BOYUTLULUK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİR BİBLİYOMETRİK ANALİZ

Author:

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-12 09:03:51.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 35-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, araştırmacılar için boyutluluk üzerine yapılan çalışmalarla ilgili bir teorik çerçeve oluşturmak ve boyutluluk üzerine yapılan çalışmalarla ilgili eğilimleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda boyutluluk (dimesionality) ile ilgili WOS veri tabanındaki yayınların R programlama dilinde Biblioshiny arayüzü ile bibliyometrik özellikleri analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında boyutluluk ile ilgili eğitimde ve psikoloji alanında etkili çalışmaların neler olduğu, yıllara göre bu kavramların hangi kavramlarla ilişkilendirildiği ile hangi yazarların ve ülkelerin bu kavramla ilgili çalışmaların ilerlemesinde katkı sağladığı tespit edilmiştir.  Eğitim ve psikoloji alanında boyutluluk konusunda 1970-2023 yılının Mayıs ayına kadar yayınlanan 1726 yazarın çalışmasına ulaşılmıştır. Ortalama atıf sayısı 26.49’dur. 1726 yazardan 132 tek yazarlı makale yayınlamıştır. 2003 yılı ile birlikte boyutluluk üzerine yazılan makalelerin oranının artmaya başladığı, 2012’ye kadar artış hızında dalgalanmalar olduğu ancak bununla birlikte 2012 yılından sonra hızla arttığı görülmektedir. 1977 yılındaki yıllık ortalama atıf sayısı 6.7 iken 2011 yılında 79.23’lere yükseldiği saptanmıştır. Boyutluluk konusu ile ilgili en çok makalenin yayınlandığı dergi 38 makalenin yayınlandığı Psychological Reports Dergisidir. Boyutluluk konusunda en çok yayına sahip olan yazarların Schumm Wr, Lonıgan Cj ve Marsh Hw olduğu tespit edilmiştir. Boyutluluk konusunda en çok kullanılan anahtar kelimenin “model” olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin boyutluluk başta ABD olmak üzere Romanya, Kanada, Brezilya, Çin gibi birçok ülkeyle işbirliği olduğu görülmektedir. Boyutluluk konusunda yapılan çalışmaların, çokboyutluluk, tek boyutluluk, geçerlik çalışmaları, ölçme modelleriyle kümelendiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study was to establish a theoretical framework for researchers concerning studies on dimensionality and reveal trends in studies on dimensionality. Therefore, the bibliometric features of publications on dimensionality in the Web of Science (WOS) database were analyzed using the Biblioshiny interface in R programming language. The study determined which studies on dimensionality were effective in education and psychology, which concepts were associated with these concepts throughout the years, and which authors and countries contributed to the progress of studies on this concept. A total of 1726 authors’ studies on dimensionality in education and psychology, published between 1970 and May 2023, were reached. The number of citations was 26.49 on average. Out of 1726 authors, 132 single-author articles were published. The number of articles written on dimensionality started to increase from 2003 on, with fluctuations in the rate of increase until 2012. However, since 2012, there has been a rapid increase in the number of articles on dimensionality. The study found that the average annual citation count increased from 6.7 in 1977 to 79.23 in 2011. The journal with the highest number of published articles on dimensionality was Psychological Reports, which has published 38 articles. Another finding indicated that Schumm Wr, Longan Cj, and Marsh Hw had the most publications on dimensionality. The most commonly used keyword regarding dimensionality was model. Turkey had cooperation on dimensionality research with several countries, such as the United States, Romania, Canada, Brazil, and China. Studies on dimensionality clustered around topics, such as multidimensionality, unidimensionality, validity studies, and measurement models.

Keywords