Dil Eğitiminde Program Geliştirme Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Bibliyometrik Haritalama Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:06.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 32-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, dil eğitiminde program geliştirme konusundaki çalışmaların bibliyometrik haritasını oluşturmaktır. Bu çalışmada uluslararası bir perspektiften bibliyometrik haritalama tekniği kullanılarak, yazar, yayın, anahtar kelime, dergi, ülke ve atıf gibi dil eğitimi araştırmalarındaki program geliştirme trendleri incelenmiştir. Konuyla ilgili araştırmaların çoğu Foreign Language Annals dergisinde yayınlanmıştır. Bulgulara göre, Justice L. M. en ilgili yazardır. En ilgili üniversite Kuzey Carolina Üniversitesi'dir. Genel olarak, ABD en çok yayın, ortak yayın, tek ulusal yayın ve atıf alan makalelere sahiptir. "Eğitim", "geliştirme", "dil" ve "öğrenme" gibi anahtar kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Yazarların kümeleme analizi, makalelerin üç gruba ayrıldığını göstermektedir. Her bir grup "profesyonel gelişim" etiketine sahiptir. Bu çalışmanın, web tabanlı dil eğitimi alanında araştırma yapanlara önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to compile a bibliometric map of studies on program development in language education. The bibliometric mapping technique was employed from an international perspective in this study to examine trends in program development on language education research by characterizing the author, publication, keyword, journal, country, and citation aspects. The Foreign Language Annals have published the majority of the research on the subject. According to the findings, Justice L. M. is the most relevant author. The most relevant university is the University of North Carolina. Overall, the USA has the most publications, co-authored publications, single national publications, and cited articles. Keywords such as "education," "development," "language," and "learning" are regularly employed. The cluster analysis of the authors reveals that the articles are clustered into three groups. Each group has a label of "professional development." This study is expected to offer a significant contribution to those conducting research in the field of web-based language training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics