Öğretmen Adaylarının Gözünden Bağıl Değerlendirme: Öğrenme Yaklaşımları ile Sosyal-Duyuşsal Özelliklere Etkileri ve Değerlendirme Beklentileri

Author :  

Year-Number: 2023-CİLT 3 SAYI 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-21 08:25:35.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 248-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı,  bağıl değerlendirme türünün kullanıldığı sınıf ortamlarında öğrenciler arasındaki oluşan sosyal-duyuşsal özelliklerin ve benimsemiş oldukları öğrenme yaklaşımlarının değerlendirme türünden etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Çalışmada betimsel yöntem işe koşulmuş olup, veri analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 yılı güz döneminde, bir devlet üniversitesinin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nın 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 83 (57 kız (%68), 26 erkek (%31)) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; bağıl değerlendirme türü uygulamasına bağlı olarak çoğunlukla stratejik öğrenme yaklaşımını kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sosyal-duyuşsal özellikleri olumsuz yönde etkilediğini ifade ettikleri ve buna bağlı olarak da diğer öğrencilerden etkilenmedikleri veya diğer öğrencileri etkilemedikleri mutlak değerlendirme türünün uygulamaya konulmasını istedikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bağıl değerlendirme türünün öğrencilerin öğrenme yaklaşımları üzerinde ve sosyal-duyuşsal özellikler üzerinde etkisi olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

NORM REFERENCED ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVE OF PROSPECTIVE TEACHERS: ITS EFFECTS ON LEARNING APPROACHES AND SOCIAL-AFFECTIVE CHARACTERISTICS, AND ASSESSMENT EXPECTATIONS

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics